NAMEDALL Serwis Aparatury Medycznej

CardioTEST ASPEL

Naprawy urządzeń medycznych

Multitronic MT8 EiE

Przeglądy sprzętu medycznego

ekg M-Trace M4Medical

Sprzedaż wyposażenia

Aparat do znieczuleń VENAR Chirana

Naprawa / regeneracja głowic ultrasonograficznych

Sonoref

Serwis lóż laminarnych

Farma Fil 3 EPRUS

Jak dojechać do siedziby serwisu
Naprawiamy urządzenia medyczne

Multitronic MT-4
Holter NIBP
AsCARD
CardioTEST
VENAR
Multitronic
M-Trace
M-Trace PC
cykloergometr